Governance Code

Governance Code

Ook een zorg voor uw bedrijf.

per 1 januari 2017

Zorgbrede Governance Code

De Zorgbrede Governance Code dient te worden opgevat als een samenbundeling van breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Deze code is niet vrijblijvend.

Per 1 januari 2017 is de Governance Code gewijzigd en heet nu de Zorgbrede Governance Code.

De Zorgbrede Governance Code van 2017 is in eerste instantie samengesteld voor de leden van de aangesloten Brancheorganisaties van BOZ. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en in toenemende mate gemeentes, verwachten echter van al hun leveranciers dat zij functioneren conform de Zorgbrede Governance Code. Beschouw deze Code dus maar als een verplichting voor iedereen.

Kort samengevat bestaat de Zotgbrede Governance Code uit een 7-tal principes, die borging geven voor het goed functioneren van de organisatie door de raad van bestuur, de toezichthouders (RvC, of RvT), de ondernemingsraad, de cliëntenraad en aansluitend – en dat is, sinds 2017, nieuw – “de beleidsbepalers (o.a. directie, HRM) en de hoger opgeleide beroepsprofessionals (o.a. verpleegkundigen).

Voor kleinere zorgleveranciers gelden nog wel een aantal nuanceringen, waardoor de Zorgbrede Governance Code met enige aanpassingen wel toepasbaar is en voor u overzichtelijk blijft. Wij helpen u daar graag bij.

Met deze Zorgbrede Governance Code is het van belang om te weten of uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen. We helpen u en denken met u mee. O.a. met een nulmeting, waarmee duidelijk wordt of uw organisatie voldoet aan de uitgangspunten. En ook met het wegnemen van hiaten binnen uw organisatie op elk gewenst niveau. Van toezichthouden tot communicatie en uitvoering binnen uw organisatie.

ZAM ONTZORGT

Wij helpen u graag!

Ook uw organisatie moet aan de Governance Code voldoen, ook al zijn er een aantal uitzonderingen. Wij helpen u een praktische invulling hieraan te geven en te borgen, zodat de Code voor u en uw organisatie kan werken, zonder het als een belasting te moeten ervaren.

Wij begeleiden u graag naar een werkende Governace Code.

INFORMATIE IN EEN OVERZICHT

Download onze gratis whitepapers voor alle informatie die u nodig heeft.

KWALITEIT IN DE ZORG:
EEN HELE ZORG?

Kwaliteit in de zorg een hele zorg?

AANBESTEDING IN HET
SOCIALE DOMEIN.

Aanbesteden in het sociale domein
KOM SNEL IN CONTACT MET ZAM

Wij bellen u graag terug!