NZa-logo
Nieuws

NZa: Noodzakelijke veranderingen mogelijk binnen dit zorgstelsel

Forse veranderingen zijn onontkoombaar om de zorg toegankelijk te houden. Door de corona-u...

geld
Subsidies P&O Blog

Personele subsidies in de zorg onbenut, terwijl de zorg personeel en geld te kort komt…

Met de komst van de tweede coronagolf, wordt de krapte in het zorgpersoneel weer pijnlijk ...

verzekering
Nieuws

Rechter veegt inkoopbeleid langdurige zorg van tafel

Het inkoopbeleid voor de langdurige zorg is onrechtmatig. Dat heeft de voorzieningenrechte...

Kwaliteit
Kwaliteit Blog

Waarom is kwaliteit zo belangrijk voor de zorg?

De Kwaliteitswet Zorginstellingen schrijft voor dat zorgaanbieders een kwaliteitssysteem m...

Coins
Subsidies Blog

Hou de zorg betaalbaar met subsidiemogelijkheden voor personeel zorg- en welzijnssector

Het zorgpersoneel staat sinds de coronacrisis volop in beeld. Zonder goed personeel geen z...

Zuigelingen
HACCP Nieuws

NVWA publiceert handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Regelgeving voor spec...

coronavirus
Nieuws

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke...

control
Kwaliteit Nieuws

IGJ laat termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken

Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het coronavirus. De Inspectie Ge...

Toezicht 2
Blog

De zorg en Toezichthoudende instanties

Bij de woorden “Toezicht houden” zal menig bestuurder denken aan een Raad van Toezicht (bi...