Subsidies P&O Blog

Personele subsidies in de zorg onbenut, terwijl de zorg personeel en geld te kort komt…

Met de komst van de tweede coronagolf, wordt de krapte in het zorgpersoneel weer pijnlijk duidelijk.
De eerste grote instellingen lieten al weten dat de instroom van patiënten onder druk staat en bepaalde reguliere zorg al wordt afgeschaald.

Steek juist nu tijd in het opleiden van zorgmedewerkers!

Deze crisis laat zien wat we al langer weten: zonder personeel geen zorg!

Maar hoe kom je aan goed en bekwaam personeel? Zorgorganisaties weten dat als geen ander: door te werven bij de opleidingen, medewerkers zelf te scholen of mensen om te scholen tot gekwalificeerd zorgpersoneel.
Nu in andere sectoren banen verloren gaan, is de kans groter om een nieuwe lichting zorgmedewerkers te vinden en te binden.

Laat de subsidies en premies voor zorgpersoneel niet onbenut

De overheid draagt financieel bij om uw zorgpersoneel op te leiden. Er zijn verschillende subsidies en premies om gekwalificeerd personeel aan uw organisatie te binden.
De overheid draagt actief bij met een financiële tegemoetkoming in het opleiden van stagiaires en leerlingen in het (V)MBO, BBL en HBO.
Daarnaast zijn er nog meer subsidieregelingen voor medewerkers uit de Wajong, WAO, WGA, WW-situatie en voor oudere medewerkers.

Juist in de zorgsector krijgt u de mogelijkheid om de verschillende regelingen te ‘stapelen’, waardoor uw personele lasten aanzienlijk kunnen dalen.

Wij helpen u

Helaas maken nog veel te weinig organisaties in de zorgsector structureel gebruik van deze regelingen.
Wat opvallend is, dat ook de grote instellingen geld laten liggen. Dit komt voornamelijk doordat de regelingen niet altijd bekend zijn en niet altijd even gemakkelijk toegankelijk.

Daarom heeft Zorg Assist Management (ZAM), speciaal voor de zorg, het label Subsidie Assist in het leven geroepen.
Onze subsidieadviseurs zetten met een Quick Scan uw mogelijkheden op een rij en regelen de aanvragen.
Pas als u het geld binnen heeft, betaalt u voor de dienstverlening vanuit de subsidieopbrengsten.

Hulp nodig of meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.zorgassistmanagement.nl.

U kunt ook contact opnemen met Rineke Poortinga:
T. 0592-201268
E. rpoortinga@zorgassistmanagement.nl