Over Zorg Assist Management

Over Zorg Assist Management

ZAM is gesprekspartner voor gemeenten, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars. Wij bieden gedrevenheid en een helpende hand.

Over Zorg Assist Management

Zorg Assist Management (ZAM) versterkt zorgorganisaties op het terrein van aanbestedingen, kwaliteitszorg, HACCP, zorgbrede governance code, beleid & strategie, detacheren en subsidiemogelijkheden.

Wij bieden gedrevenheid en een helpende hand. Zorg Assist Management is eind 2016 gestart door Marleen Bruinsma en Hans B. Ottens.

Missie

De gedachte achter ZAM is door ondersteunend, adviserend en uitvoerend een positieve bijdrage te leveren aan bestuurders, directieleden en management in de zorg & welzijnssector en het sociaal domein, om hun betreffende organisatie te versterken.

 

Wij ondersteunen op de volgende terreinen:

• Zorginkoop / Aanbestedingen,
• Kwaliteitssystemen (o.a. ISO 9001:2015, HKZ, HACCP),
• Beleid en strategie,
• Externe vertrouwenspersoon,
• Zorgbrede Governance Code,
• (Interim) management, detachering en vacatures en
• Subsidiemogelijkheden.

Visie

Wij geloven in kwalitatief goede, schaalbare en flexibele zorg op maat. Daarvoor is het van belang dat organisaties in staat zijn om te focussen op de zorg voor hun klant. Aanbestedingen, kwaliteitszorg en de Zorgbrede Governance Code zijn randvoorwaarden voor het (mogen) leveren van deze zorg. Ons vaste ZAM team biedt hiervoor deskundige ondersteuning, zodat een zorgorganisaties haar zorg kan leveren. Op het gebied van innovatie en transformatie binnen het sociaal domein helpen wij gemeenten en zorginstellingen graag bij nieuwe vormen van (samen)werken.

Passie

Wij ondersteunen zorgorganisaties bij het realiseren van een kwalitatief goede bedrijfsvoering. Hierbij wordt schaalbaarheid, flexibiliteit en zorg op maat niet uit het oog verloren. Het ZAM team zet zich in om de werelden en belangen van zorgorganisatie, zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente goed te verbinden. Zo ontstaat er een goed samenspel in het leveren van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Werkwijze

Afhankelijk van uw vraag, zullen wij de beste deskundige of het beste projectteam inzetten. U ontvangt van ons een advies rond aanpak en ondersteuning, inclusief een offerte. Het ZAM team werkt op basis van een uurtarief, of projectprijs. Neem contact op via telefoon of het contactformulier

Doelgroepen

  • Thuiszorgorganisaties
  • Ziekenhuizen
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Jeugdzorg
  • Dagopvang
  • GGZ
  • Gehandicaptenzorg
  • Beschermd wonen
  • Klinieken
  • Gemeenten
ZAM, PARTNERS IN ZORG

Voor wie is ZAM?

KOM SNEL IN CONTACT MET ZAM

Wij bellen u graag terug!