Ongecontracteerde zorg
Nieuws

Ongecontracteerde wijkverpleging ontmoedigd, minutenregistratie neemt snel af

De afgelopen jaren zijn er steeds meer zorginstellingen bij gekomen, die hun zorg op basis van niet gecontracteerde zorg leveren aan hun clienten. De belangrijkste redenen hiervan zijn:

  • minder administratieve lasten
  • geen plafonds
  • vereenvoudigde verantwoording

Nadeel was en is, dat de tarieven aanmerkelijk lager liggen dan van gecontracteerde zorg. De drie hierboven vermelde punten konden dat in ieder geval nog compenseren.

Nu blijkt dat, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de wijkverpleging samen met het ministerie van VWS in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 hebben afgesproken de niet gecontracteerde zorg terug te dringen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor aanbieders van niet gecontracteerde zorg.

U bent gewaarschuwd!!

Lees hier het artikel van de NZA.