G-Rekening

G-Rekening

Wij voorkomen uw inleen-aansprakelijkheid

G-Rekening

U heeft samen met Zorg Assist Management overeenstemming over, of overweegt het detacheren van een professional. Dat kunnen wij zeer waarderen. Hiervoor zullen wij op voorhand met u een overeenkomst opstellen en wekelijks/maandelijks achteraf aan u facturen. Op deze facturen zullen wij de inzet aan u verantwoorden en de gebruikelijke BTW doorbelasten. Met betrekking tot de inleenaansprakelijkheid bij inleen en/of detachering beschikken wij over een “G-rekening” en een “Verklaring betalingsgedrag”.

Wat is een G-rekening:

Een G-rekening staat voor een geblokkeerde rekening waarop u een deel van het gefactureerde bedrag overmaakt. Dit deel zal bij benadering de loonheffingen en/of BTW vertegenwoordigen. Bij ons is dat 30%. Het resterende bedrag dient u op onze gebruikelijke betaalrekening te storten.

Waarom doen wij dit?

In geval van detachering en uitzenden is er sprake van inleenaansprakelijkheid voor de loonheffingen en wordt u juridisch gezien als “inlener” . Wanneer u het voornoemde percentage van 30% per keer op onze G-rekening stort, voorkomt u inleenaansprakelijkheid voor betaling van de loonheffingen en BTW. Ook als wij deze niet zouden afdragen. Hiermee beperken wij uw aansprakelijkheidsrisico.
Met deze G-rekening kunnen wij uitsluitend loonheffingen en BTW afdragen aan de belastingdienst en eventuele vorderingen van belastingdienst ontvangen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inleenaansprakelijkheid voor loonheffingen en BTW? Download dan HIER  de brochure van de belastingdienst.

Wat is een Verklaring betalingsgedrag:

Uit deze verklaring van de Belastingdienst blijkt dat wij hebben voldaan aan verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van loonheffingen en/of BTW. Elke 6 maanden vragen wij een nieuwe Verklaring  betalingsgedrag aan.

Bij het afsluiten van een detacheringsovereenkomst met ons zullen wij de overeenkomst, samen met de algemene leveringsvoorwaarden en de meest recente Verklaring betalingsgedrag toezenden of afleveren.

KOM SNEL IN CONTACT MET ZAM

Wij bellen u graag terug!