Nieuwe financiering Ggz en forensische zorg
Nieuws

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

Zorgprestatiemodel

Op 20-05-2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt, dat ze een nieuwe bekostiging in de vorm van het zorgprestatiemodel adviseren. Dit voorstel moet in 2022 operationeel zijn en geldt voor de Generalistische Basis Ggz, Specialistische Ggz en Forensische Zorg. De NZa heeft het advies aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de NZa. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van de NZa.