kwaliteitscertificaat
Kwaliteit Blog

Een ISO certificaat: is dat nou nodig voor zorg en welzijn?

Een erkend ISO certificering is het bewijs, waarmee u laat zien dat uw organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem hanteert. Middels de certificering beoordeelt een hiervoor erkend certificeringsbedrijf, of uw organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en uw eigen richtlijnen binnen de organisatie.

Maar wat betekent zo’n certificering nou precies?

Sommige bedrijven denken dat een kwaliteitsmanagementsysteem hun organisatie op zijn kop zet met een ingewikkeld dik handboek of dat je vastzit aan vervelende regeltjes. Is dat zo? Wat is er waar van deze genoemde nadelen en wat zijn de voordelen? We zetten het voor u op uw rij. Daarbij zoomen we in op ISO 9001, het meest gebruikte certificeringssysteem in zorg en welzijn. HKZ wordt ook veel gebruikt, deze is afgeleid van het ISO 9001 model. Het grootste verschil is dat ISO 9001 meer ruimte biedt voor eigen invulling van de kwaliteitsrichtlijnen binnen uw eigen organisatie. Laten we beginnen met de voordelen.

Voordeel 1: een ISO 9001 certificering biedt toegang tot de zorg- en welzijnsmarkt

Voor een aanbesteding met gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar wordt vrijwel altijd gevraagd naar het kwaliteitscertificaat. Als u dit certificaat niet heeft, kan het zijn dat u niet gecontracteerd kunt worden, waardoor uw organisatie inkomsten misloopt.

Voordeel 2: verhoging van efficiency

Uw management kan ISO 9001 gebruiken als hulpmiddel om de organisatie via deze processen aan te sturen en bij te sturen. Het is daarmee een krachtig middel om te sturen op efficiency en grip te houden op kosten. Binnen ISO 9001 wordt nagedacht over kansen en risico’s als structureel onderdeel van werken en denken. Bovendien wordt er een stakeholdersanalyse gedaan en worden de risico’s op verschillende niveaus in beeld gebracht. Een andere focus binnen de ISO 9001 ligt op het ontwikkelen en verbeteren van bedrijfsprocessen en producten en diensten. U werkt met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus); een proces van meten, weten, verbeteren en ontwikkelen. De PDCA-cyclus is van toepassing op alle processen en op het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel.

Voordeel 3: ISO 9001 verhoogd de betrokkenheid van medewerkers

ISO 9001 helpt om de belangrijke processen in kaart te brengen en te verbeteren. Het geeft daarmee houvast aan medewerkers. Medewerkers krijgen inzicht in de processen en worden zich bewust hoe ze met hun eigen werk bijdragen aan de resultaten van de organisatie. Deze bewustwording zorgt ervoor dat medewerkers zich meer betrokken voelen, minder werkdruk ervaren en het kan een positief effect hebben op werksfeer en afname van ziekteverzuim.

Voordeel 4: klanttevredenheid staat centraal

Als u een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf bent, dan geeft dit klanten en relaties vertrouwen dat de organisatie garant staat voor kwaliteit, efficiency, stabiliteit en betrouwbaarheid. Binnen de ISO 9001 ligt de focus op continue verbetering van klanttevredenheid aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken. Hierdoor voldoen organisaties aan de verwachtingen en wensen van klanten wat zal resulteren in een verhoogde klanttevredenheid.

Voordeel 5: een positief bedrijfsimago

Met een ISO 9001 certificaat tonen organisaties aan de buitenwereld dat de diensten voldoen aan hoge kwaliteitseisen van een internationaal erkende norm. Dit straalt vertrouwen uit. Niet alleen financiers, maar ook andere opdrachtgevers doen graag zaken met ISO 9001 gecertificeerde organisaties, zeker in de sector zorg en welzijn.

Vijf behoorlijke voordelen. Even terug naar de nadelen. Het implementeren van de ISO 9001 zal in eerste instantie zeker reuring in de organisatie geven. Het kost tijd en aandacht, maar niet om een ingewikkeld dik handboek te maken. Wel om een duidelijke kapstok te bouwen, dat aansluit bij de visie en focus van uw organisatie. De tijd en aandacht die u samen met medewerkers steekt in het neerzetten van de verschillende onderdelen, leveren per direct houvast en structuur waarmee denken, voelen en handelen op één lijn komt. Bij de inrichting kan het echt wel bepaalde onderdelen of sommige werkprocessen wijzigen, maar dan gericht op een betere kwaliteit of om onduidelijkheden weg te nemen.

TIP:

Bent u in het bezit van een certificaat, of bent u voornemens een kwaliteitsboek te (laten) maken, zorg dan dat er 1 of 2 maal per jaar ook een interne audit plaatsvindt. Dat voorkomt verrassingen tijdens de werkelijke certificeringsaudit.
Wilt u helemaal op zeker gaan? Laat de interne audit begeleiden door Zorg Assist Management: “Vreemde ogen dwingen en zien meer”.

Is er dan helemaal geen nadeel? Zeker wel: een ISO 9001 certificaat kost geld!

Voor het behalen en behouden van het certificaat bent u afhankelijk van een externe toets. Daar hangt een prijskaart aan. Het is altijd goed om kritisch te kijken naar de kosten en baten. Soms kan u wel het systeem implementeren en hanteren zonder een certificaat, maar als dit de toegang tot de markt en uw klanten is, dan is de keuze snel gemaakt. Bovendien houdt een externe audit uw organisatie scherp. Door een uw kwaliteitsmanagementsysteem door een ander te laten toetsen, krijgt u onafhankelijke en waardevolle feedback.

Bent u niet tevreden over uw huidige kwaliteitssysteem, of moet u nog een kwaliteitssysteem toepassen?

Zorg Assist Management helpt u graag om het gewenste systeem te ontwikkelen en toe te passen.

Bel of mail ons:
(T) 0592 201268 of
info@zorgassistmanagement.nl