Aanbestedingen

Aanbesteden in het sociaal domein: volgt u het nog?

Aanbesteden is niet iets dat in de genen zit bij zorgaanbieders. En dat terwijl aanbesteden een vak apart is, zeker tegenwoordig. Sinds de ‘transitie sociaal domein’ is Nederland een vlekkenkaart geworden van gemeenten en organisaties die ondersteuning inkopen voor Wmo en jeugdhulp.

Waar u vroeger met slechts een aantal zorgverzekeraars contracten afsloot, heeft u tegenwoordig meestal te maken met tientallen gemeenten. Die elk hun eigen methode hanteren en eisen hebben. Volgt u het nog? En weet u de juiste afslagen te nemen in het sociaal domein? Toch is het minder lastig om aanbesteden in uw genetisch materiaal op te nemen dan op het eerste gezicht lijkt. Begin – heel cliché – met de eerste stap.

Stap 1. Weet wanneer de aanbesteding start

Weten wanneer welke aanbestedingen starten is de eerste stap. Dat is een minder vanzelfsprekende stap dan het lijkt.

Tijdens de eerste aanbestedingen in het sociaal domein gold coulance voor de vele zorgaanbieders die niet tijdig of conform de vereisten hun aanbesteding indienden. De drempels op het gebied van (kwaliteits)eisen waren laag en toetreden was in de meeste gevallen makkelijker.

Maar na ruim twee jaar is deze coulance verdwenen. Ook omdat de aanbestedingswetgeving die medio 2016 in werking is getreden andere eisen stelt aan de inkoop door gemeenten. U kunt niet meer op een achternamiddag de benodigde documenten snel invullen en indienen. Er wordt van u verwacht dat u zich onderscheidend presenteert, uw kosten calculeert en uw visie op samenwerken en cliëntgerichtheid kort en bondig weergeeft.

Daarnaast stellen gemeenten steeds meer eisen aan zorgaanbieders. Bijvoorbeeld op het gebied van Zorgbrede Governance Code, opleidingseisen voor personeel en andere kwaliteitseisen. Van u, als zorgaanbieder, wordt verwacht dat u tijdig inschat of u hieraan kunt voldoen of uw organisatie tijdig inricht conform de gestelde eisen.

Breng uw eigen keuzes en omgeving in beeld

Het is daarom van belang om de keuze op welke aanbestedingen u wilt inschrijven op tijd in beeld te hebben. Dit doet u door potentiële klanten te benaderen en uw omgeving in kaart te brengen. Waar liggen kansen? Welke opdrachtgevers heeft u nu en wat zijn de plannen van deze opdrachtgevers?  Door tijdig uw omgeving in kaart te brengen kunt u een offerteteam inrichten dat een goede, kwalitatieve en volledige inschrijving kan doen. Heeft u deze mensen al in huis? En hebben zij voldoende kennis en tijd om voor u succesvol aan te besteden?

Na deze stap volgen nog zes stappen om aanbesteden op te nemen in uw genetisch materiaal en die u helpen succesvol aan te besteden in het sociaal domein. Benieuwd?

Download dan de whitepaper  ‘Aanbesteden in het Sociaal Domein’